1. Techniké podmínky, rozhodčí sbory

 1.1. Druh soutěže

Kolová dvojic se hraje v halách nebo sálech. Jako podlahy jsou vhodné: dřevěné, parketové (vlýskové), dřevotřískové, pavatexové nebo umělohmotné podlahy.Hrají proti sobě dvě dvoučlenná družstva.

1.2. Rozhodčí sbory

 1. a) Pro uspořádání soutěží v kolové jsou nutné rozhodčí sbory, sestávající se nejméně z jednoho rozhodčího, časoměřiče a zapisovatele. Může však být nasazeno více rozhodčích a brankoví rozhodčí. Brankoví rozhodčí musí být licencovaní rozhodčí.
 2. b) Není-li nasazen hlavní rozhodčí, musí být jeden z rozhodčích jmenován hlavním rozhodčím. Je zodpovědný za řádný průběh celého hracího dne nebo turnaje.
 3. c) Rozhodčí zodpovídá za pravidlům odpovídající průběh hry.
 4. d) Brankoví rozhodčí mají za úkol sledovat průběh hry na hřišti. Brankoví rozhodčí sedí v úrovni brankové čáry, naproti prostoru pro trenéra (coachingzone). Svoje poznatky,které chtějí sdělit rozhodčímu oznamují zvednutím ruky. Brankový rozhodčí ukazuje při rohu nebo autu vždy směr. Rozhodčí se pak může brankového rozhodčího zeptat.
 5. e) Časoměřič má úkol sledovat čas hry, zřetelně odpískat poločas a konec zápasu, podle nařízení rozhodčího čas zastavovat. Časoměrné údaje časoměřiče jsou rozhodující. Sleduje čas při změně stran v poločase a dává signál po uplynutí 1´45“.
 6. f) Zapisovatel zaznamenává dosažené branky a vede výsledkové tabulky. Zapisovatel nebo hlasatel oznamuje výsledky a další informace.

1.3. Hrací plocha a její rozměry

 1. a) Hřiště pro oficiální mezinárodní soutěže musí mít rozměry 14 x 11 metrů.
 2. b) Odchylky jsou přípustné pro národní soutěže, nesmí však být pod rozměr 12×9 m.
 3. c) Mimo hrací plochu musí být na obou kratších stranách hřiště za brankovou čarou v celé šíři volný prostor široký nejméně 0,60 m (míra mezi čarou a mantinelem).
 4. d) Kolem hřiště by měl být prostor 0,60 m (míra mezi mantinelem a diváky, zdí apod.).

 

1.4.  Ohraničení hrací plochy, mantinely

 1. a) Celá hrací plocha je ohraničena šikmým mantinelem ze dřeva nebo umělé hmoty.
 2. b) Mantinel musí mít tyto míry: Výška = 0,30 m, úhel sklonu ven 60o – 70o (stupňů) vůči podlaze (viz nákres).Horní hrana mantinelů musí být zaoblená.
 3. c) Mantinel nesmí být pevně zakotven v podlaze.
 4. d) Mantinel může být opatřen reklamou.

MANTINELY

1.0. Vyznačení hrací plochy

 1. a) Hrací plocha musí být vyznačena způsobem odpovídajícím pravidlům a nákresu zřetelně viditelnými čárami a značkami.
 2. b) Šířka čar musí být 3 –5 cm, značky mají průměr 10 – 15 cm.
 3. c) Všechny míry jsou vnější rozměry.

1.1. Branky

 1. a) Branky musí ve svých rozměrech a v konstrukci odpovídat nákresu.
 2. b) Branky jsou opatřeny sítí  (nepoužívat drátěné pletivo). Velikost ok sítě musí být taková, aby neprošel míč.
 3. c) Branky nesmějí být pevně zakotveny v podlaze.

1.2. Míč

Povrch míče musí být zhotoven z látky a musí mít průměr 17–18 cm s celým kulovým tvarem. Hmotnost musí být nejméně 500 gramů – nejvýše 600 gramů. Zda je míč ještě použitelný rozhoduje rozhodčí.

Nákres – kolová – hrací plocha

Kruhy o průměru 8 m a 0,5 m jsou nutné pouze při pořádání soutěže v krasojízdě. Na vyznačené vyšrafované ploše hrací plochy je dovoleno umístit reklamy, ale jejich povrch musí být stejný jako ostatní povrch hrací plochy.

Nákres – branka kolové

1.0. Oblečení hráčů

 1. a) Dres sestává z trikotu, trenýrek nebo cyklistických kalhot. Tričko nesmí být nošeno volně přes kalhoty (nebezpečí úrazu). Jednodílný závodnický úbor je povolen.Při použití kalhot se šlemi je povoleno nosit přiléhavé tričko přes kalhoty.Oba hráči družstva musí mít stejný dres.
 2. b) Povinná je sportovní obuv, podkolenky nebo stulpny dosahující až pod koleno.
 3. c) Sportovní obuv musí chránit kotníky,doporučují se chrániče holeně a kotníků.
 4. d) Jsou povoleny rukavice i čelenky a je povoleno použití cyklistické přilby.
 5. e) Je zakázáno nošení jakýchkoliv předmětů, které mohou vést k poranění nebo mohou ohrožovat ostatní hráče (hodinky,
  šperky, piercing). Piercing musí být případně přelepen.
 6. f) Nastoupí-li dvě družstva ve stejných dresech, nařídí se výměna dresů. Pokud není žádné z družstev ochotné změnu provést , musí rozhodnout rozhodčí
  Vylosované družstvo musí dres vyměnit, pokud není ochotno vyhovět, prohrává zápas 0 : 5.
 7. g) Reklamy na dresech jsou povoleny v souladu se směrnicemi UCI.

1.1. Kola

 1. a) Kola musí ve své stavbě vyhovovat následujícím směrnicím:
Míry : A = 150  –  180 mm B = 395  –  455 mm
C = 560  –  610 mm D = 500  –  550 mm
E = 400  –  500 mm F = 370  –  410 mm
G = 360  –  410 mm H = 815  –  960 mm
J = 530  –  580 mm KZávady, výměna kola = 920  –  970 mm

Pro menší kola mohou být míry upraveny v poměru k rozměru kol na odpovídající menší.Rámové trubky mohou být kruhové, oválné a ohýbané, jejich horní mezní rozměr však nesmí překračovat 50 mm.U spojovacích hlavic a spojů trubek nesmí být žádné zesílení nebo výplně , které by překračovaly zaoblení povrchu míče. Nové konstrukce kol, které by vykazovaly odchylky od této normy, musí být homologovány C.I.S.

 1. a)Střed: vzdálenost nejnižšího bodu předního ozubeného kolečka od země musí být nejméně 220 mm + – 2 mm.
 2. b) Kliky: délka klik od osy šlapacího středu k ose pedálu je 135 až 170 mm.
 3. c) Řidítka: šířka řidítek nesmí v koncích držadel překračovat 380 mm vnějšího rozměru. Konce řidítek musí být zaoblené a uzavřené, aby nemohlo dojít k úrazům.
 4. d) Sedlo: může být použito kožené nebo umělohmotné, jehož délka nesmí překračovat 300 mm a šířka 200 mm. Sedlo musí být upevněno bezprostředně nad sedlovkou (prodloužení horní rámové trubky). Horní hrana sedla může být od 0 do 100 mm nad rámovou trubkou.Bez sedla je zakázáno hrát.
 5. e) Pedály: pedály musí být potaženy gumou nebo umělou hmotou, přesahující obrys jejich kovových částí.
 6. f) Kola: přední a zadní kolo musí být stejného rozměru, ne větší než 26” (660 mm) a ne menší než 20“ (508 mm). Průměr předního a zadního kola musí odpovídat normě DIN 7168 pro 26“ kola, navzájem se mohou lišit + – 3 mm.Přípustná jsou jen kola s drátěným výpletem. Nejsou povolena disková kola.
 7. g) Převod: na jedno otočení šlapacího středu musí kolo ujet nejméně 2,00 m a nejvíce 3,20 m.
 8. g) Všeobecně: nebezpečná výbava a jiné pomocné prostředky, jako výplně rámu atd., montáž opěrek nohy a.j., nejsou dovoleny. Přední a zadní osy a napínače řetězu musí být chráněny krycími maticemi.

1.10. Závady, výměna kola

S poškozeným, ostatní hráče ohrožujícím kolem, se nesmí pokračovat ve hře.
Rozhodčí rozhodne, jestli kolo má být vyměněno a výměnu může nařídit, aby nedošlo
ke zranění protihráče. Čas bude zastaven za účelem výměny a hráč si musí kolo
okamžitě vyměnit. Nesmí se čekat, než si hráč kolo opraví.
Výměna kola musí být provedena mimo hrací plochu na vlastní brankové čáře
v prostoru pro trenéra. Při nedodržení – napomenutí, v případě opakování – žlutá
karta.
Vedoucí družstva nesmí v průběhu hracího času (hra nebyla rozhodčím přerušena)
vstoupit do hřiště (přes mantinel), ani nijak zvenku zasáhnout. Stane-li
se, že přesto tímto nějak ovlivní hru, jeho družstvo bude potrestáno 4-m úderem.

 1.11. Uspořádání soutěží

Způsob uspořádání soutěže a rozdělení do skupin musí být před zahájením oznámeno všem družstvům.

1.12. Věkové kategorie, trvání zápasu a nastavení času

 1. a) Hraje se v následujících kategoriích:
žáci (Schülerklasse) do 14-ti let = U 15
mládež (Jugendklasse) do 16-ti let = U 17
junioři (Juniorenklasse) do 18-ti let = U 19
aktivní (Aktivenklasse) od 19-ti let = Elite
mladí amatéři (Jungamateure) do 22-ti let = U 23

Jednotlivé kategorie se vztahují na ročník, tzn. v roce, ve kterém hráč dovrší např. 18. rok věku, smí po celý rok hrát v kategorií U 19.Věkové kategorie mohou být jednotlivými národními svazy dále rozděleny nebo naopak při malé účasti sloučeny.

 1. b) Trvání zápasů podle věkových kategorií:
Elite / U 23 2 x 7 minut
junioři U 19 2 x 6 minut
mládež a žáci U 17 / U 15 2 x 5 minut.

Trvání zápasu může být při turnajích nebo zápasech ve skupinách zkráceno až na 2×5 minut. Doba trvání zápasu se rozumí vždy ve dvou poločasech a jednou výměnou stran (dvě minuty).

 1. c) Doba trvání rozhodujících zápasů je jeden poločas (bez změny stran) 1 x 7 minut, 1 x 6 minut, 1 x 5 minut (jako normální čas hry).
 2. d) Doba při změně stran nesmí přesáhnout 2 minuty. Přestupky proti tomuto nařízení se, po dvojím vyzvání družstva k nástupu ke hře, trestají napomenutím družstva (obou hráčů). Nereagují-li hráči ani poté, provede se druhé napomenutí a zápas se tím ukončí.
 3. e) Při úmyslném zdržování při přerušení hry, zaviněné hráčem nebo družstvem, rozhodčí zastaví čas („time out“,viz obr.6). Oznámí časoměřiči dobu, o kterou zápas prodlužuje (minimálně 20 sekund). Zbývající doba trvání zápasu se musí nahlas oznámit. Hlasové oznámení není nutné při elektronické signalizaci času.Hru následně zahájí rozhodčí hvizdem píšťalky. (Hvizdem se musí zahájit i rozehra při autu.)
 4. f) Je-li trvání zápasu v prvním poločase ukončeno předčasně nebo opožděně, musí se druhý poločas úměrně prodloužit nebo zkrátit. Při rozdílnosti názorů na správný čas trvání zápasu je vždy rozhodující čas měřený časoměřičem. Pro určení konce poločasu nebo zápasu je rozhodující počátek hvizdu nebo jiného zvukového signálu časoměřiče. Branky, které jsou dosaženy v omylem prodlouženém čase, se neanulují. Je-li signál ukončení zápasu dán předčasně, dohrává se zbývající čas trvání zápasu po oznámení jeho délky. Při nejasnostech ohledně doby trvání zápasu rozhoduje rozhodčí po dohodě s časoměřičem.Má-li se po závěrečném hvizdu časoměřiče ještě provést úder, úder se provede a poté rozhodčí hvizdem ukončí zápas.