3. Výsledky, hodnocení, námitky

3.1. Výsledky

Každý platný úder do branky se počítá jako dosažená branka.Po každé dosažené brance, v poločase a po ukončení zápasu se musí nahlas oznámit stav. Zapisovatel zaznamenává písemně dosažené platné branky. Na ukazateli se má hráčům a divákům oznamovat stav.Vítězem zápasu je družstvo, které dosáhlo více branek. Jestliže obě družstva dosáhla stejného počtu branek, je výsledek nerozhodný.

3.2. Hodnocení

Za vítězství se počítají tři body ve prospěch vítěze.Nerozhodný výsledek se počítá jako jeden bod pro obě družstva.Prohra znamená 0 bodu pro prohrávající družstvo.Pořadí v soutěži se určuje podle součtu bodů, které družstva získala.Když se hrají vyřazovací a jiné zápasy, počítají se body jen pro odpovídající kolo.Mohou se ale také sčítat, např. body z předkol, odvet nebo více kol, dohromady.Konečným vítězem je družstvo, které získalo nejvíce bodů.

3.3. Rovnost bodů / rozhodující utkání

  1. a) Hrací dny nebo jednotlivá kola dlouhodobé soutěže.

Pro určení pořadí v kole je při rovnosti bodů rozhodující brankový rozdíl.Brankový rozdíl se vypočte, když se od vstřelených branek odečtou obdržené branky.Výsledek tedy může být kladný, záporný nebo nulový.Při shodném brankovém rozdílu je lepší družstvo, které vstřelí více branek.Je-li i zde shoda, musejí se hrát rozhodující utkání podle bodu 1.12. c), pokud jde o postup nebo sestup do jiné soutěže.

  1. b)            Finálové kolo při mistrovstvích, národních a mezinárodních turnajích.

Přicházejí-li v úvahu na vítězství dvě družstva se stejným bodovým ziskem, sehrají spolu rozhodující zápas podle bodu 1.12. c).Když ten skončí nerozhodně, provedou se 4-m údery podle bodu 3.4.

Přichází-li v úvahu na vítězství více družstev se stejným bodovým ziskem, vyhodnotí se vzájemné zápasy těchto družstev. Ta dvě družstva, která z těchto družstev mají z tohoto porovnání nejvíce bodů, sehrají spolu rozhodující zápas podle bodu 1.12.c).Když ten skončí nerozhodně, provedou se 4-m údery podle bodu 3.4.

Přichází-li v úvahu na vítězství více družstev se stejným bodovým ziskem po bodovém vyhodnocení jejich vzájemných zápasů, určí se dvě nejlepší družstva podle nejlepšího brankového rozdílu z jejich vzájemných zápasů. Je-li i ten stejný, jsou nejlepší dvě družstva s nejvíce nastřílenými brankami.Ta pak hrají rozhodující zápas podle bodu 1.12. c).

Když je i brankové hodnocení stejné u více družstev, použije se k určení nejlepšího brankový výsledek z celého turnaje.

Dvě družstva s největším brankovým rozdílem nebo pak s nejvíce nastřílenými brankami sehrají rozhodující zápas podle bodu 1.12. c).Když rozhodující zápas skončí nerozhodně, provedou se 4-m údery podle bodu 3.4.

Pouze v případě, že po závěrečném kole je podle postupu uvedeného hodnocení stále více než dvě družstva shodných, sehrají tato všechna družstva vzájemné rozhodující zápasy každý proti každému.

Pořadí těchto zápasů se určí losem, stejně tak jako i právo rozehry.

Družstvo, které získá v těchto rozhodujících zápasech nejvíce bodů je vítězem.

Když po těchto rozhodujících zápasech zůstanou dvě nebo další družstva bodově vyrovnaná, provedou se 4-m údery podle bodu 3.4.

Za vyhranou střelbu 4-m úderů získá družstvo 3 body, a za prohranou žádný bod. Družstvo s největším bodovým ziskem je vítězem.

Když i zde dojde k rovnosti bodů je vítězem družstvo, které při 4-m úderech má nejlepší brankový rozdíl, případně pak nejvíce vstřelených branek.

Když ani po tomto hodnocení není rozhodnuto, pokračuje se ve 4-m úderech po jedné střele každého družstva až do dosažení rozhodného výsledku.Družstva, která se podílela na rozhodujících zápasech, jsou v konečném umístění zařazena podle výsledků těchto zápasů.Družstva, která nehrála o vítězství se umísťují podle svého bodového zisku  brankového rozdílu, resp. více nastřílených branek.Je-li ve všem shoda , rozhoduje vzájemné utkání a pokud bylo nerozhodné, musí se sehrát rozhodující zápas, jde-li o postup nebo sestup.

  1. c) Mistrovství světa , kontinentu , světový a kontinentální pohár.

U těchto soutěží se o medaile bojuje stejně, jak určuje bod 3.3. b).Družstva, která se umístí na místech bez medaile se hodnotí podle získaných bodů, brankového rozdílu, více vstřelených branek.Při rovnosti rozhoduje jejich vzájemné utkání a bylo-li nerozhodné, musí sehrát rozhodující zápas.

3.4. Provádění 4-m úderu

Když jsou po odehraných rozhodujících zápasech dvě nebo více družstev se stejným bodovým ziskem, musí se provést 4-m údery.Při prvním střílení 4-m úderů musí každý z hráčů zúčastněných družstev provést dva 4-m údery na soupeřovu branku.Rozhodčí určí losem zahajující družstvo, každé z družstev oznámí svého zahajujícího hráče, pak se střídavě provádějí údery.Střílející musí ve stejném pořadí střílet vždy své dva míče na branku soupeře.Brankař v družstvu se může střídat.Vítězné družstvo získává tři body, nerozhodně znamená jeden bod.Když po 4-m úderech nedošlo k rozhodnutí, pokračuje se po jednom 4-m úderu za každé družstvo až do rozhodnutí.

3.5. Námitky / směrnice UCI

  1. a) Nelze mít námitky proti rozhodnutí rozhodčího o dějích na hřišti nebo o jeho rozhodnutích na základě úvahy.Stejně tak nejsou přípustné námitky proti nasazení rozhodčích.
  2. b) Námitky proti skupinám, zařazení do skupin, pořadí zápasů, program soutěže apod., musí být vzneseny bezprostředně po jejich obdržení.Námitky proti hřišti, míči, brankám apod., musí být vzneseny před zahájením hry.